Alta Costura?

por Fashion Bubbles
/ 30 julho 2008 / 5comentarios

giba2

Lino? Galliano? Direto da Fashion Week!

30 julho 2008
Fashion Bubbles

Fashion Bubbles